Dlaczego proszę o 1,5%

Powód – to choroba Michałka jaką zdiagnozowali lekarze w wieku 2,5 lat.

Całościowe zaburzenia rozwoju to grupa zaburzeń pojawiających się we wczesnym dzieciństwie i każde z nich niesie ze sobą poważną dezorganizację funkcjonowania w wielu sferach życia, począwszy od sfery poznawczej oraz emocjonalnej i społecznej, powodując tym samym poważne komplikacje w rozwoju dziecka. (źródło: http://www.centrumsynergis.eu)

Michał jest grzecznym, uśmiechniętym chłopcem z ogromnymi problemami z koncentracją oraz zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Uczęszcza do specjalnego ośrodka O.R.E.T.W. dla dzieci i modzieży z autyzmem gdzie codzienne jest pod specjalistyczną opieką pedagogów i logopedów. Popołudniami natomiast – bierze udział z zajęciach dodatkowych w kilku innych poradniach.

Praktycznie – nie ma czasu wolnego.