Dziękujemy

wiadomość dodał w kategorii Aktualności

Z głębi serca pragnę PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, którzy przekazali Michałkowi swój 1% !!!

Otrzymany od Państwa 1% podatku przeznaczymy na bieżące potrzeby Michałka związane z leczeniem i rehabilitacją.
Sfinansujemy przejazdy na zajęcia rehabilitacyjne, zakup pomocy naukowych.
Wszystkie wydatki z subkonta Michała są kontrolowane przez pracowników fundacji i wymagają udokumentowania w postaci faktur i rachunków.
Nie ma więc obaw, że zostaną wykorzystane na cele niezgodne ze statutem Fundacji „Pomóżmy Marzeniom”.

Dziękujemy również za Waszą pomoc, zrozumienie, okazane serce oraz bezinteresowne wsparcie, które dają nam wiarę, iż nie pozostajemy sami w walce o lepsze jutro i zawsze możemy liczyć na Was.

Żadne słowa ani gesty nie oddadzą naszej ogromnej wdzięczności za to, że mogliśmy liczyć na pomoc tak wielu ludzi.
Bez was nie udałoby się dotrzeć do tak dużego grona osób.
Dlatego tak istotne jest dla nas przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o naszej akcji.

Niestety nie mogę podziękować imiennie darczyńcom – ponieważ fundacja, zgromadzone środki przekazuje na subkonto Michałka bez podania imiennej listy darczyńców.

Liczymy na Wasze wsparcie również w przyszłym roku podatkowym.